Minister Adamczyk wspiera rozwój infrastruktury drogowej na terenie powiatu łańcuckiego

19-06-2020

  W czwartek 18 czerwca 2020 r. przebudowę drogi krajowej nr 94 Łańcut-Głuchów wizytował Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury. Na placu budowy ministrowi towarzyszyli: Kazimierz Gołojuch Poseł na Sejm RP, Jolanta Sawicka Wicewojewoda Podkarpacki, Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, Wiesław Sowa Zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie oraz Wojciech Majda przedstawiciel wykonawcy robót z firmy Budimex S.A.
  Minister Andrzej Adamczyk pochwalił postępy w inwestycji. Zaznaczył, że prace nie spowolniły nawet mimo obecnej sytuacji epidemicznej w kraju. Żaden z ponad 100 pracowników zaangażowanych w przebudowę drogi Łańcut-Głuchów nie stracił zatrudnienia, a prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Nie ma zagrożeń, które groziłyby wstrzymaniem inwestycji lub wydłużeniem czasu realizacji. Minister podziękował obecnym władzom samorządowym za pomoc i zaangażowanie w realizację prac.
  Obecnie widoczne jest znaczne zaawansowanie robót budowlanych na 4 km odcinku z 5,82 km drogi krajowej nr 94 planowanej inwestycji. Trwają prace związane z wykonaniem warstw bitumicznych. Przy skrzyżowaniu ul. Armii Krajowej z ul. Mickiewicza, wykonywany jest nasyp przeciążeniowy. W okolicy trzeciego ronda (skrzyżowanie DK-94 z DP-1532R oraz DG-109685R) prowadzone są prace odkrywkowe na stanowisku archeologicznym. Na obiekcie mostowym nad rzeką Sawa prowadzone są prace wykończeniowe. W dalszym ciągu realizowane są roboty przezbrojeniowe w zakresie kolizji gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych i teletechnicznych na całym odcinku inwestycji. Trwają prace dotyczą również przebudowy i zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy DN400 na długości 5800 mb. Aktualnie do wykonania zostało ok. 200 mb gazociągu, a jego przełożenie planowane jest na drugą połowę lipca.
  Obwodnica Łańcuta jest jedną z najpilniejszych inwestycji, o którą mieszkańcy powiatu łańcuckiego zabiegali od wielu lat. Trasa ta ma znaczenie zarówno lokalne jak i międzynarodowym. Zrealizowanie inwestycji przyczyni się znacznie do poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.
  W imieniu samorządów starosta Adam Krzysztoń podziękował przedstawicielom Rządu RP za sfinansowanie inwestycji, wykonawcy za znaczne postępy w pracach oraz wszystkim za owocną współpracę w tym zakresie. Podkreślił, jak duże znaczenie będą mieć te zmiany dla lokalnej społeczności oraz wszystkich użytkowników drogi.
  Poinformował także o kolejnych projektach współpracy Ministerstwa Infrastruktury, PKP, Zarządu Województwa Podkarpackiego i samorządów lokalnych przy budowie bezkolizyjnego skrzyżowania w Łańcucie linii kolejowej nr 91 z drogą wojewódzką nr 877. Samorządowcy są wspierani przez Posła Kazimierza Gołojucha w kolejnych staraniach związanych z budową „Obwodnicy Wschodniej Łańcuta”, która połączy zjazd „Łańcut” z autostrady A-4 z DK-94 na wysokości skrzyżowania z ul. Graniczną w Łańcucie.
  W imieniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego podziękował Ministrowi Adamczykowi i Wojewodzie Podkarpackiemu Ewie Leniart za otrzymane w 2020 r. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 10 mln 461 tys. 464 zł. Środki te zostaną przeznaczone w tym roku i następnym na realizację dwóch zadań inwestycyjnych takich jak: przebudowa dróg powiatowych nr 1515R i 1275R na terenie gminy Białobrzegi oraz rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 1542R Albigowa-Wysoka-Sonina.
  Poseł Kazimierz Gołojuch podkreślił fakt, że dzięki Rządowi Premiera Mateusza Morawieckiego wspierany jest z Funduszu Dróg Samorządowych rozwój infrastruktury drogowej w województwie podkarpackim, w tym również na terenie powiatu łańcuckiego. Co roku rządowy Fundusz dofinansowuje drogi powiatowe kwotą ponad 10 mln zł.
  Wicemarszałek Piotr Pilch w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego podziękował Ministrowi za finansowe wsparcie i bardzo dobrą współpracę z samorządami. Przykładem tego będzie realizowany projekt polegający na budowie wielopoziomowego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik-Leżajsk-Szklary z linią kolejową nr 91 Kraków Główny-Medyka w m. Łańcut, który poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zmniejszy uciążliwości dla mieszkańców Łańcuta w Dzielnicy Podzwierzyniec-Kąty. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na przełomie czerwca i lipca 2020 r. ogłasza przetarg na realizację tego bardzo społecznie potrzebnego zadania.
Opracowali: Justyna Piłat i Robert Kochman
Zdjęcia: Justyna Piłat