Budowa hali sportowej przy ZS Nr 1 Łańcucie w ramach realizacji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

15-12-2022

W dniu 23 listopada 2022 została podpisana z firmą AJ PROFIBUD Sp. z o.o. umowa na realizację inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 Łańcucie na rzecz podniesienia jakości edukacji uczniów ZS nr 1 i ZS nr 3 w Łańcucie - Etap I”. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W ramach umowy firma AJ PROFIBUD z Chmielnika zaprojektuje i wykona kompletny obiekt sportowo-rekreacyjny i oświatowy wraz z zagospodarowaniem terenu, instalacjami, usunięciem kolizji z sieciami w gruncie oraz rozwiązaniami w zakresie infrastruktury technicznej. Umowa obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi warunkami, opiniami, uzgodnieniami, zgodami, pozwoleniami oraz wykonanie robót budowlanych na zasadach i w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym przekazanym przez Powiat Łańcucki, uwzględniając bryłę architektoniczną budynku widoczną na załączonych wizualizacjach. Planowany czas realizacji inwestycji to 2 lata od dnia podpisania umowy.
W efekcie końcowym powstanie budynek sportowo-dydaktyczny (sala gimnastyczna, siłownia, 3 sale lekcyjne, pokoje trenerów, pokój nauczycielski, szatnie, łazienki, pomieszczenia gospodarcze) o parametrach:
Powierzchnia zabudowy: 1591,40 m2
Powierzchnia użytkowa: 2277,88 m²
Szerokość elewacji frontowej: 56,21 m
Ilość kondygnacji podziemnych:     2 szt.
Ilość kondygnacji nadziemnych:  2 szt.
Wysokość budynku do 11,87 m
Kubatura budynku do 19683,00 m3
W budynku będą realizowane zajęcia sportowe dla 1 056 uczniów ZS Nr 1 i ZS Nr 3.
Kwota dotacji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych: 11 999 700,00 zł
Wkład Powiatu Łańcuckiego : 10 712 292,86 zł
Łączna wartość inwestycji: 22 711 992,86 zł.