Budowa boisk sportowych i modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łańcucie

15-05-2023

W dniu 8 maja 2023 roku z Firmą Usługową „GRZEŚKI” Sp. z o.o. została podpisana umowa na realizację inwestycji pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Łańcucie wraz z otoczeniem”. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Realizowana inwestycja obejmuje modernizację budynku szkoły oraz budowę kompleksu boisk sportowych wraz z infrastrukturą (boisko do gry w piłkę nożną 25,0 x 16,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne 40,0 x 20,0 m do gry w piłkę koszykową, siatkową oraz piłkę ręczną z nawierzchnią sztuczną poliuretanową, boisko do streetball 9,8 x 9,0 m do gry w piłkę koszykową z nawierzchnią sztuczną poliuretanową, bieżnie do skoków w dal wraz z łapaczem piasku oraz ogrodzeniem, oświetleniem i zagospodarowaniem terenu.
W ramach modernizacji budynku planuje się:
1.    remont instalacji elektrycznych,
2.    remont korytarza i pomieszczeń II piętra, 
3.    remont kotłowni,
4.    wymianę grzejników na parterze,
5.    wymianę balustrady i zadaszenia nad wejściem.
Termin realizacji umowy to 8 października 2023 r
Wartość inwestycji wynosi 2 179 560,00 zł, z czego dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 1 999 200,00 zł. Wkład Powiatu to 180 360,00 zł.