Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych jest regionalnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem samorządowych gmin, powiatów i województwa podkarpackiego zawartym dla wsparcia idei samorządu terytorialnego, ochrony wspólnych interesów jego członków oraz budowania integralności tego regionu Polski. Szczegóły dotyczące funkcjonowania stowarzyszenia można znaleźć na stronie http://www.psst.rzeszow.pl