Czy będzie rondo przy Bruk-Becie?

24-02-2021

  Samorząd Powiatu Łańcuckiego od lat podejmuje działania w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i ograniczenia liczby wypadków drogowych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 (611,5 km) z drogą powiatową nr 1522R w Krzemienicy. Uczestnicy ruchu drogowego, którzy codziennie korzystają z tego skrzyżowania wyrażają opinię, że jest ono bardzo niebezpieczne dla użytkowników drogi. Zarząd Powiatu Łańcuckiego szukając sprzymierzeńców do realizacji tego przedsięwzięcia zachęca samorządy Miasta Łańcuta oraz gmin Łańcut i Czarna do podjęcia stanowisk i apeli w tej sprawie. Takie powiatowe stanowisko zostało już przesłane m.in. do: GDDKiA Oddział w Rzeszowie, Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, zainteresowanych samorządów gminnych oraz Ministra Infrastruktury, który odpisał w tym miesiącu, że projekt wymaga czasu i środków finansowych. W załączeniu można zapoznać się z treścią korespondencji:

1) Pismem Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2021 r.;

2) Pismem z dnia 1 grudnia 2020 r. Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łańcuckiego;

3) Uchwałą Nr XXI/151/2020 Rady Powiatu Łańcuckiego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia stanowiska;

4) Pismem z dnia 20 listopada 2020 r. Komendanta Powiatowego Policji w Łańcucie;

5) Pismem z dnia 25 sierpnia 2017 r. Starosty Łańcuckiego;

6) Pismem z dnia 7 września 2017 r. GDDKiA Oddział w Rzeszowie;

7) Pismem Ministra Infrastruktury z dnia 12 lutego 2021 r. do Marszałek Sejmu RP,

8) Oświadczenie Rady Miasta Łańcuta z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu DK nr 94 z drogą powiatową nr 1522R.

  W przesłanych pismach i stanowisku zostało napisane, że z informacji od przedsiębiorców oraz samorządowców wynika, że wzrost natężenia ruchu drogowego, zarówno na DK-94, jak i lokalnych drogach powoduje znaczne trudności z włączaniem się pojazdów do ruchu z dróg podporządkowanych. Zwłaszcza znaczne utrudnienia stwarzają włączające się do ruchu pojazdy ciężarowe z naczepami, które obsługują znajdujące się w pobliżu firmy. Przebudowa drogi gminnej, spowoduje dalsze zwiększeniu ruchu w kierunku południowym oraz zwiększy obciążenie skrzyżowania, na którym już teraz odnotowuje się wzrost wypadków drogowych. Według danych Komendy Powiatowej Policji w Łańcucie, tylko w minionym roku doszło do siedmiu zdarzeń drogowych, których przyczyną było duże natężenie ruchu i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu, przy włączaniu się do ruchu, zwłaszcza z drogi powiatowej.
  W celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i ograniczenia liczby wypadków drogowych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 (611,5 km) z drogą powiatową nr 1522R w Krzemienicy, Samorząd Powiatu Lańcuckiego wnosi o budowę skrzyżowania w ruchu okręznym (ronda) oraz zmianę organizacji ruchu. Informacja z dnia wczorajszego, że rząd planuje przeznaczyć znaczne środki finansowe na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach daje nadzieję na rozwiązanie także tego problemu.
  Rzecznik Prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie Joanna Rarus poinformowała, że zadanie inwestycyjne polegające na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową nr 1522R w Krzemienicy na skrzyżowanie typu rondo, zostało przez GDDKiA Oddział w Rzeszowie zgłoszone do ogólnopolskiego Planu redukcji liczby i skutków zdarzeń drogowych. Po zapewnieniu finansowania, GDDKiA niezwłocznie przystąpi do przygotowania i realizacji tego zadania.
Robert Kochman