Nowe obowiązki dla stowarzyszeń i fundacji! Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

14-12-2021

Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych przypomina, że 31 października 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która wprowadziła istotne zmiany do regulacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych /Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2021 poz. 815/.

Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR obejmuje prawie wszystkie organizacje pozarządowe. Do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spółdzielnie. Wymóg ten omija stowarzyszenia zwykłe. Niedokonanie tego wpisu będzie wiązało się z wysokimi karami finansowymi.

Ostateczny termin zgłoszenia mija 31 stycznia 2022 r.

Poniżej znajdują się linki dotyczące przesłanych informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/ngo-i-zglaszanie-beneficjentow-rzeczywistych-przypominamy-o-nowych-obowiazkach-organizacji

https://www.prawo.pl/biznes/zmiany-w-centralnym-rejestrze-beneficjentow-rzeczywistych-nowe,511148.html

Równocześnie przypominamy o zakładce ,,Organizacje pozarządowe – Informacje dla organizacji pozarządowych” na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łańcucie, gdzie zamieszczane są bieżące informacje, w szczególności w zakresie zmian przepisów prawa  dotyczące stowarzyszeń i fundacji: https://www.powiatlancut.pl/informator/organizacje-pozarzadowe/informacje-dla-organizacji-pozarzadowych,2.html. Komunikat w zakresie zmian powyższych przepisów został udostępniony w maju br.

https://www.powiatlancut.pl/gfx/powiat-lancut/userfiles/k-kania/2021.05.17_crb.pdf