• Krzyż Adama Stysioła

  Z inicjatywy Akcji Katolickiej przy parafii farnej w Łańcucie w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego zostanie poświęcony krzyż w lesie komunalnym „Bażantarnia”, upamiętniający miejsce śmierci bohatera z okresu II wojny światowej. Zapraszamy do wzięcia udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, która rozpocznie się we wtorek 14 września 2021 r. o godz. 16.30 w Łańcucie ul. Piekarska obok piekarni. A zakończy się w miejscu śmierci i pierwszego pochówku Oficera Komendy Obwodu Łańcut Armii Krajowej...
  14-09-2021
 • Komunikat dot. uprawnień przewozowych

  Główny Inspektorat Transportu Drogowego przypomina, że zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zabrania się przedsiębiorcy posiadania wypisów z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z licencji wspólnotowej w łącznej liczbie przekraczającej liczbę pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej, zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.
  10-09-2021
 • Zmarł Adam Hadław

  Wyrazy współczucia dla Rodziny zmarłego Adama HADŁAWA Radnego i Członka Zarządu Powiatu Łańcuckiego III kadencji samorządu powiatowego zasłużonego dla Komendy Hufca ZHP w Łańcucie składają: Starosta Łańcucki wraz z Zarządem Powiatu Przewodniczący Rady wraz z Radnymi oraz Pracownicy Starostwa w Łańcucie
  10-09-2021
 • Mobilnym punkcie szczepień w Rakszawie

  Informujemy, że 14 września br. w godzinach 13.00-16.00 przed Urzędem Gminy w Rakszawie będzie można zaszczepić się przeciwko Covid-19 w mobilnym punkcie szczepień – specjalnie przygotowanym do tego celu autobusie - Szczepionkobusie.
  09-09-2021
 • Narodowe Czytanie w I LO w Łańcucie

  W piękny słoneczny dzień września, w cieniu dostojnej lipy, dumnie unoszącej swe konary nad dziedzińcem naszego liceum, Sienkiewiczacy, już po raz dziesiąty, z wielkim zaangażowaniem przystąpili do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2021 i rozpoczęli wspólne czytanie lektury Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej...
  03-09-2021