Zakup umundurowania dla uczniów klasy wojskowej

19-10-2020

Informacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa szkole realizującej innowacyjny program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

Dotacja została przyznana na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2020 roku.

Wartość dotacji celowej: 15 840,00 zł

Całkowity koszt zadania: 19 800,00 zł

Celem finansowego zadania jest wyposażenie uczniów „klasy mundurowej” w pakiet jednolitego umundurowania. Środki pochodzące z dotacji oraz wkładu własnego przeznaczone zostały na zakup składników umundurowania.