Starostwo bez barier

23-12-2020

 Dostosowując do wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w wyremontowanym, zabytkowym budynku w siedzibie Starosty Łańcuckiego przy ul. Mickiewicza 2, zakupiono schodołaz gąsienicowy PTR 160 Levicare i wózek inwalidzki ręczny. Urządzenie to umożliwia bezpieczne pokonywanie barier architektonicznych, takich jak schody. W dwukondygnacyjnym budynku głównym Starostwa jest aż 62 stopnie do pokonania. Dzięki podjętym działaniom osoby z niepełnosprawnością ruchową będą miały ułatwiony dostęp do: Wydziału Organizacyjnego z Kancelarią Ogólną, Biurem Rady Powiatu Łańcuckiego i miejscem potwierdzania profilu zaufanego, Wydziału Komunikacji, Sekretarza Powiatu (parter), Sekretariatu, gabinetów Starosty i Wicestarosty, Radcy Prawnego, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej czy Sali Konferencyjnej (pierwsze piętro), a także Skarbnika Powiatu z Wydziałem Finansowo-Budżetowym, kadr, Wydziału Informatyki i Wydziału Geodezji i Gospodarki  Nieruchomościami (drugie piętro). Celem przedsięwzięcia jest poprawa jakości usług w zakresie obsługi klientów, mających problemy w poruszaniu się po schodach. Każda osoba, mająca problem w poruszaniu się po budynku głównym Starostwa powinna zgłosić chęć skorzystania ze schodołazu pod numerem tel. 17 225 7000. Sekretariat Starosty skieruje pracownika samorządowego, który został przeszkolony do obsługi schodołazu gąsienicowego.
  Schodołaz wraz z wózkiem waży 39 kg. Zasilany z akumulatora osiąga prędkość 6,5 m/min. Pod koniec 2020 r.
  Powiat Łańcucki zrealizował projekt pn. „Poprawa dostępności głównego budynku Starostwa Powiatowego w Łańcucie”, w ramach którego zakupił urządzenie za kwotę 17 tys. 738 zł.

   Projekt uzyskał 6 tys. 208 zł 30 gr. dofinansowania ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B.
  Zastosowanie schodołazu w znacznym stopniu ograniczyło bariery architektoniczne występujące dotychczas w budynku Starostwa Powiatowego w Łańcucie.
Tekst i zdjęcia Robert Kochman