Przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa szkole realizującej innowacyjny program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”

25-11-2021

nformacja o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa szkole realizującej innowacyjny program nauczania przedmiotu „Edukacja wojskowa”.

Dotacja została przyznana na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy mundurowej w 2021 roku.

Wartość dotacji celowej 19.008,00 złotych.

Całkowity koszt zadania 23.760,00 złotych.

Celem finansowego zadania jest wyposażenie uczniów „klasy mundurowej” w pakiet jednolitego umundurowania. Środki pochodzące z dotacji oraz wkładu własnego przeznaczone zostały na zakup składników umundurowania.