Przebudowa drogi powiatowej w Łańcucie ul. Wyszyńskiego i ul. Żeromskiego

31-12-2020

  W latach 2019-2020 Powiat Łańcucki zrealizował projekt pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1537R w km 0+016-1+448,4 ul. Wyszyńskiego i Żeromskiego w Łańcucie”, na który pozyskał dofinansowanie Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Dróg Samorządowych. W ramach tego zadania został przebudowany odcinek drogi powiatowej (ul. Wyszyńskiego i ul. Żeromskiego) o długości 1,43 km i chodnik o łącznej długości ponad 2 km.
  Całkowita wartość inwestycji to kwota 3 297 310,35 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 2 152 482,42 zł.