Przebudowa dróg powiatowych w Białobrzegach

30-12-2020

  W 2020 r. Powiat Łańcucki zrealizował projekt pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1515R i 1275R w gminie Białobrzegi”. W ramach tego zadania zostały przebudowane dwa odcinki dróg powiatowych o długości 2,757 km i chodniki o łącznej długości 2,527 km.
  Całkowita wartość inwestycji to kwota 3 297 539,58 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 2 308 277,00 zł.