Poprawa bezpieczeństwa na drogach Nr 1260 R i 1511 R w miejscowościach: Rakszawa, Brzóza Stadnicka i Żołynia

15-05-2023

W dniu 4 maja 2023 roku z Konsorcjum firm PBI Infrastruktura S.A. i PBI WMB Sp. z o.o. zostały podpisane umowy na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1511R Rakszawa – Brzóza Stadnicka” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1260R Brzóza Stadnicka – Żołynia”. Zadania są dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach projektu  pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Nr 1260 R i 1511 R w miejscowościach: Rakszawa, Brzóza Stadnicka i Żołynia”. 
W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przebudowę drogi powiatowej nr 1511R relacji Rakszawa - Brzóza Stadnicka na długości: 5,8 km i przebudowę drogi powiatowej nr 1260R relacji Brzóza Stadnicka - Żołynia  na długości odcinka: 3,2 km.
Ponadto zakres inwestycji obejmuje: 
- odcinkową budowę chodnika,
- poszerzenie nawierzchni do szerokości 6m,
- wzmocnienie nawierzchni na całej długości odcinków,
- przebudowa istniejącego odwodnienia drogi (wymiana przepustów),
Okres realizacji: maj 2023 r. - listopad 2023 r. (planowana data zakończenia).
Wartość inwestycji wynosi 12 418 073,30 zł, z czego dofinasowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynosi 11 797 169,63 zł. Wkład Powiatu to 620 903,67 zł.