Odbudowa drogi powiatowej Husów-Tarnawka

23-12-2020

  W dniach 26-27 czerwca 2020 r. południowej części powiatu łańcuckiego w skutek nawalnych opadów deszczu wystąpiło zjawisko tzw. „powodzi błyskawicznej”. W wyniku tej klęski żywiołowej w ciągu krótkiego czasu zniszczeniu uległa m.in. droga powiatowa w Tarnawce, odcinając mieszkańców od głównych ciągów komunikacyjnych i uniemożliwiając transport samochodowy. W 2020 r. Powiat Łańcucki pozyskał dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych i zrealizował inwestycję pn.: "Odbudowa drogi powiatowej nr 1546R Husów - Tarnawka (gr. powiatu) - Hadle Szklarskie w km 5 +547 -5 +597, 6 +547 -7 +597,8 +147 -8 +197 z odbudową przepustów w km 7 +397,6 +873,6 +822,6 +678,6 +432,5 +397".
  Całkowita wartość inwestycji to
kwota 3 356 166,43 zł, z czego kwota dofinansowania dotacji z rezerwy celowej z budżetu państwa na to zadanie to kwota 2 684 933,00 .