Informacja o realizacji projektu z Rządowego Programu „Aktywna tablica” Edycja 2022

30-09-2022

W 2022 roku Powiat Łańcucki realizuje projekt z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” Edycja 2022, w ramach którego planuje się zakupić monitory interaktywne dla:

  1. Technikum nr 1 w Zespole Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie,
  2. Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 w Zespole Szkół nr 3 im Mikołaja Kopernika w Łańcucie,
  3. Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.

Na zakup pomocy dydaktycznych zostało przeznaczone 52 500 zł z czego pozyskane dofinasowanie w wysokości: 42 000,00 zł z budżetu państwa oraz wkład własny Powiatu Łańcuckiego wyniósł: 10 500,00 zł.