Dotacja od Prezesa Rady Ministrów na walkę z COVID-19

16-12-2020

   Powiatowy Szpital Św. Michała Archanioła w Łańcucie od 15 marca 2020 r. na mocy polecenia Wojewody Podkarpackiego został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny (do 25.06.2020) przeznaczony do przyjmowania i hospitalizowania osób w związku z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19. Decyzją Wojewody Podkarpackiego od 15.10.2020 r. i nadal pełni funkcję szpitala koordynującego na terenie województwa podkarpackiego. Warto podkreślić, że w początkowym stadium epidemii był on jedną z 20 w Polsce tego typu placówek służby zdrowia dedykowaną przeciwdziałaniu pandemii koronawirusa i jedyną na podkarpaciu. Od 9 grudnia 2020 r. Minister Zdrowia wyznaczył powiatowy szpital jako punkt szczepień personelu podmiotów leczniczych (szpital węzłowy). Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020, dotyczącego przeniesienia wydatków w ramach części 85/18 – województwo podkarpackie do działu 851 Ochrona zdrowia. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z 10 grudnia 2020 r., Powiat Łańcucki otrzymał dotację celową, którą przekazał dla „Centrum Medycznego w Łańcucie” sp. z o.o. na sfinansowanie zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi, na koncentratory tlenu (użyczane dla innych podmiotów leczniczych) i kombinezony ochronne.

Wysokość dotacji to kwota 1 255 750,00 zł.