Dotacja dla Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o.

18-06-2021

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Łańcucki otrzymał 7 000 000 zł, które przekaże w formie dotacji dla „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o.o. na przebudowę istniejącego budynku po byłych oddziałach Chirurgii, Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Szpitala Powiatowego w Łańcucie w celu utworzenia w nim opieki długoterminowej, Poradni Chorób Zakaźnych, w tym osób leczonych z  COVID-19 oraz centrum dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do realizacji idei zrównoważonego rozwoju poprzez: rewitalizację i zagospodarowanie na potrzeby służby zdrowia i opieki długoterminowej osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych, niewykorzystywanego budynku po byłej ordynacji Potockich o złym stanie technicznym, poprawę ochrony środowiska poprzez izolację termiczną fundamentów, podłóg i dachu, modernizację instalacji c.o., c.w.u., elektrycznej oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dotacja zostanie przekazana w latach 2021 – 2022.