Dofinasowanie z budżetu państwa do wybudowanej Powiatowej Hali Sportowej im. Józefa Witka w Zespole Szkół Technicznych

03-08-2021

Powiat Łańcucki w latach 2017-2018 otrzymał dofinasowanie z budżetu państwa pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości  3 300 000,00 zł na oddaną do użytkowania w 2018 roku nową wybudowaną Powiatową Halę Sportową im. Józefa Witka z zapleczem w Zespole Szkół Technicznych w Łańcucie.
Wartość inwestycji wyniosła: 7 362 211,95zł. Inwestycja zakładała budowę sali sportową o powierzchni 1 253,4 m2, przeznaczoną na pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę, do piłki ręcznej , siatkówki oraz dwa boiska treningowe do siatkówki. Hala sportowa jest wyposażona w szatanie, umywalnie, sanitariaty, pokoje trenerskie i administracyjne, pomieszczenia gospodarcze oraz na poddaszu znajdzie się miejsce na salę gimnastyczną z możliwością wykorzystania na pomieszczenia siłowni. Łączna kubatura nowopowstałego budynku wynosi 19 100 m3, powierzchnia użytkowa wynosi: 2 093,53 m2, natomiast powierzchnia zabudowy 1 644,30 m2. Budynek jest  dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn.: „Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Powiatu Łańcuckiego do potrzeb kształcenia zawodowego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła: 2 937 080,88 zł. W realizację projektu zostały zaangażowane środki Powiatu Łańcuckiego w wysokości:  2 777 664,44 zł. 
W ramach ww. projektu zrealizowano również:
1)     Przebudowę pracowni dydaktycznej z zapleczem socjalnym w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego i Edukacji Zawodowej im. F. Dzierżanowskiego w Łańcucie o wartości: 731 807,60 zł. Zakres prac obejmował przebudowę dachu, fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, podłóg, termomodernizację budynku oraz wykonanie wewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodnej kanalizacyjnej i co.
2)    Przebudowę podłóg w pracowniach i na korytarzach oraz przebudowę sanitariatów budynków nr 51 A i C Zespołu Szkół Technicznych w Łańcucie o wartości: 243 656,48 zł. 
3)    Zakupiono wyposażenia pracowni dydaktycznych dla szkół zawodowych o wartości: 459 629,40 zł.