Zmarł ks. dr Jerzy Rojek proboszcz parafii w Krzemienicy

18-05-2021

Rodzinie zmarłego i Parafianom z Krzemienicy
wyrazy współczucia po śmierci
ks. prał. Jerzego ROJKA
Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy
składają: Starosta wraz z Zarządem Powiatu,
Przewodniczący Rady wraz z Radnymi
oraz Pracownicy Starostwa Łańcuckiego

Uroczystości pogrzebowe w parafii w Krzemienicy.
Exporta w piątek, 21 maja 2021 r. o godz. 18.00 .
Pogrzeb w sobotę, 22 maja 2021 r. o godz. 15.30.


  Ksiądz prałat Jerzy Rojek wydał w 2009 r. książkę pt. „Źródła przepowiadania w praktyce kaznodziejskiej Biskupa Stefana Moskwy w latach 1984-2004”, w której znalazła się informacja biograficzna o autorze.

"Słownik Biograficzny Powiatu Łańcuckiego"