Sukces łańcuckiej licealistki

07-10-2019

Jeśli echo ich głosów zamilknie, zginiemy….

   Julia Olbrycht z I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Łańcucie wśród laureatów VIII Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego pt. „Polskie więźniarki w  Ravensbrück”

  Od ośmiu lat pod patronatem Kustosza Pamięci Narodowej dr Wandy Półtawskiej odbywa się wyjątkowe przedsięwzięcie, którego celem jest upamiętnienie więźniarek KL Ravensbrück. W jego organizację włączają  się nie tylko inicjatorzy, czyli Dyrekcja i nauczyciele ze Szkoły w Pińczycach, ale również cała lokalna społeczność konsoliduje się, by to wielkie dzieło miało odpowiednią rangę, piękną oprawę i szeroki wydźwięk. Podsumowanie tegorocznej edycji  miało miejsce zgodnie z tradycją w Bazylice oo. franciszkanów w Krakowie. Rozpoczęła je msza św. w intencji pomordowanych więźniarek KL, zaś w auli bł. Jakuba Strzemię odbyła się podniosła i piękna uroczystość: prezes IPN dr Jarosław Szarek wręczył nagrody laureatom i ich opiekunom.

Odchodzą ostatni świadkowie – mówił do zebranych prezes IPN – dlatego tak potrzebna jest pamięć o nich i to wy ją musicie ponieść dalej. Kobiety i dziewczęta w Ravensbrück przeżyły piekło na ziemi i to przejmujące świadectwo przekazała pani doktor Wanda Półtawska. Wasz konkurs jest ważny, bo jest wyrazem złożenia hołdu temu pokoleniu, które doświadczyło tak niewyobrażalnej tragedii. Macie szczęście, że mogliście się tu dzisiaj zetknąć z panią doktor Wandą Półtawską.

Dr Szarek dziękował biorącej udział w konkursie młodzieży oraz opiekunom za wysiłek, który włożyli w przygotowania. – Wasze zaangażowanie świadczy o tym, że można spokojnie patrzeć w przyszłość – powiedział do zebranych.

Dr Wanda Półtawska wygłosiła wykład skierowany do młodych laureatów, w którym wybrzmiały min. słowa: Okres II wojny światowej zniszczył poczucie godności człowieka, a wartość życia ludzkiego zmalała. Człowiek musi odnaleźć swoją tożsamość. Organizatorzy podsumowali tegoroczną edycję, z ust przewodniczącej jury, Jadwigi Balińskiej padły ważne słowa oddające ideę konkursu: - Wielu z Was namalowało słowem obrazy, które przeniosły nas, czytających, do obozu, pozwoliło przekonać się, że jesteście wrażliwymi i dociekliwymi młodymi ludźmi. Potraficie pięknie pisać, mówić o rzeczach trudnych i bolesnych, wyciągać wnioski, analizować rzeczywistość, stawiać pytania i poszukiwać na nie odpowiedzi.                                                           

Częścią gali był koncert utworów tematycznie związanych z umiłowaniem wolności, człowieczeństwem, wartościami.  Wśród tych, którzy zaszczycili swoją obecnością byli: dr Wanda Półtawska wraz z mężem profesorem Andrzejem Półtawskim, dr Jarosław Szarek - dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Michał Masłowski – naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Krakowie, Halina Cimer - wicekurator małopolskiego Kuratorium Oświaty, Elżbieta Kuta – prezes Stowarzyszenia Rodzin Więźniarek Obozu Niemieckiego Ravensbrück , Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Martyrologii Pod Zegarem w Lublinie oraz samorządowcy z powiatu myszkowskiego.

Warto dodać, że łańcucka laureatka, Julia Olbrycht swą pracę poświęciła min. więźniarce KL Ravensbrück z Podkarpacia, z nieodległego Jarosławia, niedawno zmarłej Stanisławie Śledziejowskiej – Osiczko, którą charyzmatyczny kapłan, ks. prałat Marian Rajchel nazwał podczas uroczystości pogrzebowych Bożym Diamentem. Julia nie tylko zachwyciła swą wiedzą i umiejętnościami literackimi jury Konkursu „Polskie więźniarki w Ravensbrück”. Jest min. laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Poznajemy ojcowiznę 2019, inne prace Julii dotyczące małej ojczyzny, jej ukochanej Gaci, były kilkakrotnie nagradzane i publikowane. Również ta najnowsza o  Ravensbrück będzie opublikowana w specjalnym wydawnictwie pod patronatem IPN.

Satysfakcją napawa fakt, że w ubiegłorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Polskie więźniarki w Ravensbrück” laureatką I miejsca była inna Sienkiewiczanka, Weronika Wierzbińska, maturzystka 2019, zaś w 2017 roku wyróżnienie zdobyła Iza Wyczarska.

Źródło: I LO w Łańcucie, fot. IPN 

Czytaj również:

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/76909,Podsumowanie-VIII-Ogolnopolskiego-Konkursu-Historyczno-Literackiego-Polskie-wiez.html

https://krakow.gosc.pl/doc/5851185.Nie-zamilklo-echo-glosow-z-Ravensbr-ck