Przysięga Terytorialsów w Łańcucie

29-01-2023

  W niedzielę 29 stycznia 2023 r. w Parku Wewnętrznym Muzeum-Zamek w Łańcucie 72 nowych żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” złożyło uroczystą przysięgę wojskową. W Łańcucie podkarpaccy Terytorialsi przysięgali po raz drugi. Ostatnio uroczystość odbyła się 24 lutego 2019 r. na Rynku w Łańcucie.
  Współorganizator tego ważnego wydarzenia Dowódca 3 PBOT płk Michał Małyska podkreślił, że podległa mu jednostka należy do najliczniejszych brygad obrony terytorialnej w Polsce i liczy blisko cztery tysiące żołnierzy. Odczytał on list od Wicepremiera, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka wyrażający uznanie dla podkarpackich żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wspierają mieszkańców z swojej najbliższej okolicy w myśl motta: „zawsze gotowi, zawsze blisko”.
  Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart podziękowała żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, za służbę państwu, poświęcenie w niesieniu wsparcia podczas kryzysów, z którymi przyszło się nam zmierzyć w ostatnich latach. W swoim wystąpieniu nawiązała do listów, jakie pułkownik Łukasz Ciepliński - patron 3 PBOT - wysyłał z celi śmierci do swojego kilkumiesięcznego syna. Przytoczyła cytat: „Kochaj Ojczyznę i dbaj o jej rozwój zawsze. Polska musi zająć należne jej miejsce. To co dobre i sprawiedliwe przyjmuj, to co niskie i nikczemne odrzucaj.” Ten testament mogą realizować wstępujący w szeregi Terytorialsów.
  Następnie Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek odczytał list do uczestników uroczystości od Marszałka Władysława Ortyla. W trakcie uroczystości też głos zabierali współorganizatorzy uroczystej przysięgi wojskowej Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki oraz Rafał Kumek Burmistrz Miasta Łańcuta.
  W imieniu Posła na Sejm RP Kazimierza Gołojucha i Samorządu Powiatu Łańcuckiego głos zabrał Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, który zwracając się do żołnierzy Wojska Polskiego i ich rodzin powiedział: „Przeżywamy szczególny dzień. Dzień niezwykle ważny dla żołnierzy 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej a także społeczności ziemi łańcuckiej.
Przysięga wojskowa to wydarzenie wyjątkowe. Słowa przysięgi będące wyrazem miłości do Ojczyzny oraz wzięcia za nią odpowiedzialności stają się dziś mottem żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Stając przed sztandarem i wypowiadając słowa przysięgi stajecie się Państwo spadkobiercami walczących na przestrzeni wieków o Polskę wolną, Polskę niepodległą.
  W tym roku obchodzimy 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Przypominają nam o tym reprodukcje dzieł Artura Grottgera, widoczne na murach Oranżerii Muzeum-Zamek w Łańcucie, którego Dyrektor Wit Karol Wojtowicz udzielił nam gościny. Obrazy Grottgera chwytające za serce są głęboko zakorzenione w świadomości polskiego narodu. W czasach zaborów pragnienie niepodległości rozpalało serca Polaków. Było to pragnienie tak silne, że nawet represje zaborców nie były w stanie go zgasić. Także mieszkańcy Łańcuta marzyli o wolnej Polsce i wspomagali powstańców.
(…) Należy tu wymienić chociażby fundatorki i organizatorki szpitala udzielającego pomocy rannym, Józefinę Potocką i jej córkę Zofię Ditrichstein oraz kierującego nim dr Kazimierza Kralczyńskiego. Dzisiaj w budynku dawnego szpitala mieści się Zespół Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie. Mówiąc o zaangażowanych w działalność powstańczą nie można nie wymienić Jana Cetnarskiego, późniejszego Burmistrza Łańcuta. Także po upadku powstania w Łańcucie znaleźli bezpieczne schronienie emigranci z zaboru rosyjskiego: Filip Sanbra Kahane, Marcin Szulc de Szulcer czy proboszcz łańcuckiej parafii, były powstaniec ks. Emil Zauderer, społecznik i inicjator założenia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, które wychowywało młodzież w duchu patriotyzmu. Już w dwudziestoleciu międzywojennym w Łańcucie stacjonował 10 Pułk Strzelców Konnych, który później odznaczył się bohaterstwem podczas II wojny światowej. Powiat łańcucki wydał również, urodzonego w Kosinie, pułkownika Leopolda Lisa Kulę jednego z najbardziej utalentowanych polskich oficerów, poległego w 1919 roku w walce pod Torczynem. W tym Zamku w Łańcucie wychowywał się pułkownik Jerzy Józef hr. Potocki adiutant Marszałka Józefa Piłsudskiego, Senator RP oraz Ambasador Polski w Ankarze i Waszyngtonie, którego prochy spoczywają w łańcuckiej farze. Warto też wspomnieć urodzonego w Albigowej pułkownika Ignacego Szpunara, obrońcę polskiego Wybrzeża we wrześniu 1939 roku.
Dziś nasza uwaga skupia się na Was, żołnierzach Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy po szkoleniu składacie w tym pięknym historycznym miejscu, słowa przysięgi jako wyraz swego umiłowania Ojczyzny. Wychowani w duchu patriotyzmu stajecie się przykładem dla swych rówieśników oraz potomstwa. Wasza służba skupiająca się na pomocy lokalnej społeczności w sytuacjach kryzysowych staje się dziś, w świetle agresji rosyjskiej na Ukrainę służbą w obronie polskich granic. Dzisiaj stajecie się Państwo gwarantem naszego bezpieczeństwa.
Pragnę życzyć Państwu, by osoba patrona 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”, który stał się symbolem nieugiętej postawy wobec komunistycznej władzy była dla Was wzorem żołnierza wiernego Ojczyźnie, by praca na rzecz lokalnej społeczności przynosiła Wam wiele dumy i satysfakcji. Nigdy więcej wojny!
Niech Wam Bóg błogosławi!!!
” – zakończył swoje wystąpienie Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń.
  W Łańcucie słowa roty przysięgi wypowiedziało 72 ochotników. Kilka tygodni wcześniej zostali oni powołani w szeregi 3 PBOT, po ukończeniu 16-dniowego szkolenia podstawowego. Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza Wojska Polskiego. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego. Jest to bardzo ważny czas zarówno dla ślubujących, jak i ich rodzin oraz najbliższych.
  Nowi Terytorialsi zostaną skierowani do etatowych batalionów w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku.
  Osoby zainteresowane służbą wojskową w WOT mogą się kontaktować za pośrednictwem portalu internetowego https://rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl lub osobiście w najbliższym Wojskowym Centrum Rekrutacji właściwym dla miejsca zameldowania. Terytorialną Służbę Wojskową można następnie odbywać w innym miejscu, np. miejscu zamieszkania, nauki czy też studiów.
Tekst i zdjęcia Robert Kochman