Żołnierska przysięga na Rynku Łańcuta

25-02-2019

  W niedzielę 24 lutego 2019 r. na Rynku w Łańcucie 104 nowych żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług” złożyło przysięgę wojskową. Podkarpaccy „Terytorialsi” przysięgali na pierwszy historyczny sztandar bojowy Inspektoratu Rzeszowskiego Armii Krajowej, który w 105. rocznicę urodzin patrona Brygady został powierzony 3. PBOT.
  Uroczystość rozpoczęła się od Mszy Św. w kościele farnym, gdzie ks. proboszcz Tadeusz Kocór w swojej homilii pogratulował wyboru tego bohatera na patrona Brygady. Podkreślając jego zasługi zaznaczył, że jest on doskonałym wzorem katolika, niezłomnego żołnierza i polskiego patrioty.
  Następnie Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa, poczty sztandarowe, asysta honorowa wystawiona przez 3. PBOT, a także oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego przemaszerowali na łańcucki Rynek. Wśród uczestników uroczystości byli m.in. senator Aleksander Bobko, posłowie Wojciech Buczak i Kazimierz Gołojuch, wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz, reprezentanci władz samorządowych Województwa Podkarpackiego - Waldemar Szumny, Powiatu Łańcuckiego starosta Adam Krzysztoń, wicestarosta Barbara Pilawa-Kraus, Miasta Łańcuta burmistrz Rafał Kumek, Gminy Markowa wójt Mirosław Mac, a także komendanci powiatowi Policji insp. Marek Mendoń i Państwowej Straży Pożarnej bryg Bogusław Golenia, a także przedstawiciele organizacji kombatanckich, w tym Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Podkarpacki w Rzeszowie. Ceremonię obserwowali mieszkańcy i rodziny podkarpackich żołnierzy składających przysięgę.
  Płk Dariusz Słota dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej w swoim wystąpieniu podkreślił wagę tego wydarzenia, którym jest przysięga wojskowa, odebrał też meldunek o gotowości pododdziałów do przysięgi od ppłk. Janusza Leżonia. Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa odegrała Hymn Polski, podczas którego została wciągnięta na maszt flaga państwowa. Kulminacyjnym punktem uroczystości było wyrecytowanie słów roty przysięgi wojskowej przez 104 nowych żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Ks. ppor. Łukasz Węglowski, kapelan WOT oraz proboszcz parafii prawosławnej w Przemyślu ks. płk Jerzy Mokrauz udzielili zebranym duszpasterskiego błogosławieństwa. Płk Maciej Klisz szef Sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej odczytał okolicznościowy list Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, skierowany do uczestników uroczystości.
  W imieniu prezesa Zarządu Okręgu Podkarpackiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej swoje przesłanie do młodego pokolenia wygłosił mjr w st. spocz. Stefan Michalczak, kombatant AK, obchodzący w tym dniu 98. urodziny, który powiedział m.in.: „Dziś, podobnie jak my przed laty, podejmujecie się zobowiązań na całe życie dla dobra Ojczyzny. Gratuluję Wam i dziękuję, że podjęliście się służby Ojczyźnie, służby, która wymaga ciężkiej pracy. Bądźcie wytrwali w podjętych zobowiązaniach, w idei słów złożonej dziś przysięgi. Bądźcie lojalni i odpowiedzialni, w swoim postępowaniu kierujcie się dobrocią i mądrością, a wszystko to dla niepodległej Ojczyzny, dla obywateli, dla lokalnej społeczności, dla własnej rodziny i dla was samych”. Należy też zaznaczyć, że data łańcuckiej przysięgi nie była przypadkowa. Została wyznaczona dokładnie w 66. rocznicę śmierci Augusta Emila Fieldorfa pseudonim „Nil”, generała brygady Wojska Polskiego, organizatora i dowódcy Kedywu Armii Krajowej, zastępcy Komendanta Głównego AK, niezłomnego bohatera zamordowanego przez komunistycznych oprawców z UB.
  Warto podkreślić, że uroczystość ta nawiązywała do wojskowych tradycji, które zostały zapisane na kartach historii Łańcuta. Mieszkańcy powiatu łańcuckiego są dumni z żołnierzy 10 Pułku Strzelców Konnych, który w okresie międzywojennym stacjonował w miejskich koszarach i bronił miasta przed niemiecką agresją w dniu 9 września 1939 r. Żołnierze 10 PSK z Łańcuta bohatersko walczyli podczas II wojny światowej na wielu frontach pod dowództwem gen. Stanisława Maczka.
Tekst i zdjęcia Robert Kochman