Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie powiatu łańcuckiego w 2020 r.

20-01-2020

W 2020 r. na terenie Powiatu Łańcuckiego nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w następujących punktach:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnej Mediacji Nr 1

Poniedziałek: 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 8 (budynek Starostwa Łańcuckiego), w godz. od 13.00 do 17.00.

Wtorek: specjalizacja nieodpłatna mediacja, 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 8 (budynek Starostwa Łańcuckiego), w godz. od 12.00 do 16.00.

Środa: specjalizacja nieodpłatna mediacja, 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 8 (budynek Starostwa Łańcuckiego), w godz. od 12.00 do 16.00.

Czwartek: 37-100 Łańcut ul. Podzwierzyniec 41 (budynek Zespołu Szkół Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Łańcucie), w godz. od 11.00 do 15.00.

Piątek: 37-100 Łańcut ul. Mickiewicza 8 (budynek Starostwa Łańcuckiego),
w godz. od 13.00 do 17.00.

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Nr 2

Poniedziałek: 37-120 Markowa 1491(budynek Centrum Kultury Gminy Markowa), w godz. od 08.00 do 12.00.

Wtorek: 37-100 Łańcut, Wysoka 49 (budynek Centrum Kultury Gminy Łańcut), w godz. od 11.00 do 15.00.

Środa: 37-110 Żołynia ul. Rynek 22 budynek Urzędu Gminy Żołynia,
w godz. od 09.00 do 13.00.

Czwartek: 37-100 Łańcut Wola Mała 93, budynek Gminnego Ośrodka Kultury
w Woli Małej
, w godz. od 13.00 do 17.00.

Piątek: 37-111 Rakszawa 506, budynek Urzędu Gminy Rakszawa,
w godz. od 08.00 do 12.00.

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

Od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 12.00, ul. Piłsudskiego 70/5, 37-100 Łańcut, budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Łańcucie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:  poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym  oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym  w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,  wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,  przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym  się postępowaniu sądowoadministracyjnym,  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,  nieodpłatną mediację. Zaznaczyć należy, że nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Prawnik poinformuje także o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych. W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

 

Termin wizyty w punkcie NPP/NPO może być ustalony telefonicznie pod nr 17 224 35 45 (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00) lub na adres e-mail: . Termin wizyty w punktach NPP w gminach: Czarna, Łańcut, Markowa, Rakszawa, Żołynia może być ustalony także pod nr tel.: 730 312 959.

Uprawnionym do otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego jest każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze oraz złoży stosowne oświadczenie.

Mieszkańcy Powiatu Łańcuckiego mogą skorzystać także z innych form nieodpłatnego poradnictwa. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa udostępniona jest m.in. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na tablicy ogłoszeń, opublikowana została w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łańcucie, na stronach internetowych urzędów gmin z terenu Powiatu Łańcuckiego.

Szczegółowe informacje: https://www.powiatlancut.pl/informator/pomoc-prawna/