Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13-04-2022

  W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w środę 13 kwietnia 2022 r. w Łańcucie wspólnie Dariusz Iwaneczko Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, ks. Grzegorz Garbacz Proboszcz Parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie, Adam Krzysztoń Starosta Łańcucki, Robert Kochman Sekretarz Powiatu Łańcuckiego i Maria Rejman z IPN upamiętnili ofiary zbrodni katyńskiej. W pierwszej części obchodów wzięły udział z Zespołu Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie Paulina Oratowska wicedyrektor II LO i Dorota Grzesik wicedyrektor MSP oraz nauczycielki Bernadetta Kochman i Jolanta Szpunar reprezentujące nauczycielską „Solidarność”. W imieniu Instytutu Pamięci Narodowej i Powiatu Łańcuckiego zostały złożone wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi w przedsionku kościoła farnego w Łańcucie. Na tablicach znajduje się 14 nazwisk, przy których wymieniono miejsce śmierci Katyń i są to: Józef Baran, Jerzy Chełmiński, Bolesław Cwakliński, Izydor Golenia, Adam Jacewicz, Julian Joniec, Jan Kamiński, Józef Karcz, Władysław Kluz, Zygmunt Kuźniar, Adolf Stachyra, Edward Szul, Józef Szul oraz ks. Władysław Urban. Z inicjatywy ks. proboszcza Grzegorza Garbacza w dniu 14 listopada 2021 r. w kościele farnym w Łańcucie została odsłonięta tablica upamiętniająca zamordowanego 13 kwietnia 1940 r. w Katyniu ks. ppłk Władysława Urbana wikariusza łańcuckiej fary w latach 1918-1919.

***

  Zbrodnię katyńską popełnili w kwietniu i maju 1940 r. sowieccy żołnierze NKWD na blisko 22 tysiącach Polaków - jeńcach wojskowych, policjantach i cywilach. Zamordowano strzałem w tył głowy oficerów i przedstawicieli polskiej elity, patriotów, którzy nie wyrazili zgody na współpracę z komunistami. Ciała grzebano w bezimiennych, masowych grobach w lasach tak, by nie zostały nigdy odnalezione. Jednakże 13 kwietnia 1943 r. o zbrodni katyńskiej Sowietów usłyszał świat. Tego dnia Niemcy ogłosili informację o odkryciu w lesie pod Katyniem grobów polskich oficerów. Odpowiedzialni za ten potworny mord nigdy nie ponieśli konsekwencji swoich czynów, a rodziny ofiar katyńskich przez całe dziesięciolecia sprawowania władzy przez komunistów zmuszone były ukrywać prawdę o tej zbrodni. Moskwa potwierdziła odpowiedzialność NKWD za wymordowanie polskich oficerów dopiero 13 kwietnia 1990 r. - poinformował słuchaczy Katolickiego Radia VIA dr Piotr Szopa, historyk z rzeszowskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

***

  W 82. rocznicę zbrodni katyńskiej Instytut Pamięci Narodowej podjął szereg działań upamiętniających ofiary tego ludobójstwa. W szczególności na cmentarzu komunalnym w Łańcucie delegacja rzeszowskiego IPN, parafii farnej w Łańcucie i Powiatu Łańcuckiego zapaliła znicze na symbolicznych grobach, które udało się odnaleźć: kap. rez. dr med. Antoniego Ludwika Chomickiego (25.08.1888 Międzyrzec - 09.04.1940 Katyń), ppor. Jerzy Haase (1912-1940 Charków), ppor. rez. Juliusz Szczęsny Joniec (27.08.1911 Monasterzyska pow. tarnopolski-1940 Katyń), ppor. rez. Adolf Jerzy Stachyra (24.04.1902-1940 Katyń), Edward Szul (19.03.1910 Głuchów-1940 Katyń). Zapalono też znicze na cmentarzu wojskowym w kwaterze Wojska Polskiego przy pomniku nagrobnym poświęconym ofiarom zbrodni katyńskiej.
Tekst: Robert Kochman
Zdjęcia: Bernadetta Kochman, Robert Kochman i Maria Rejman