ks. ppłk Władysław Urban upamiętniony

16-11-2021

  W pierwszą niedzielę po Narodowym Święcie Niepodległości 14 listopada 2021 r. w kościele farnym w Łańcucie została odprawiona uroczysta msza św. przez proboszcza ks. Grzegorza Garbacza. Po niej w kruchcie łańcuckiej świątyni obok wielu upamiętnień bohaterów poległych za Ojczyznę została odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa o następującej treści: „ś.p. ksiądz ppłk Władysław Urban (1891-1940) 1916-1918 wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Krasnem 1918-1919 wikariusz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie uczestnik wojny polsko-bolszewickiej kapelan w Ostrogu, Złoczowie i Białokrynicy zamordowany przez sowietów w Katyniu Bóg-Honor-Ojczyzna Łańcut A.D. 2021”.
 
Z homilii mszalnej wygłoszonej przez o. Krzysztofa Hurę OFMConv. gwardiana, proboszcza i kustosza bazyliki w Kalwarii Pacławskiej uczestnicy uroczystości mogli dowiedzieć się m.in., że Władysław Urban urodził się 9 lutego 1891 r. w Pacławiu, obecnie miejscowość ta wchodzi w skład Kalwarii Pacławskiej. Od września 1918 r. do maja 1919 r. był wikariuszem w parafii farnej w Łańcucie, skąd na ochotnika jako 28-letni mężczyzna zaciągnął się do Wojska Polskiego, by wziąć udział w walkach o wschodnie granice II Rzeczypospolitej. Został kapelanem wojskowym i wziął udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 r. Na wschodzie dostał się do niewoli sowieckiej. Zamordowany 13 kwietnia 1940 r. w Katyniu. Mianowany pośmiertnie na stopień podpułkownika.
  Patriotyczną postawę ks. Władysława Urbana podkreślali w swoich wystąpieniach Rafał Czupryk Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodziny oraz Marian Szpunar reprezentujący władze Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich. Stowarzyszenie to przeprowadziło kwerendę i odkryło nieznaną historię życia ks. ppłk Władysława Urbana. Dzięki tym pracą w 2009 r. zgłoszony on został w grupie kapelanów katyńskich na kandydata do procesu beatyfikacji Męczenników Wschodu (1917-1989).
  Żołnierze z 21 Brygady Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Mieczysława Boruty-Spiechowicza wystawili poczet sztandarowy oraz przeprowadzili apel poległych, podczas którego przypomniano nazwiska wojskowych kapelanów i duchownych, którzy oddali życie za Ojczyznę. Salwa honorowa zakończyła tę część uroczystości, która odbyła się na zewnątrz przed głównym wejściem do kościoła. Następnie delegacja podhalańczyków złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą ks. ppłk Władysława Urbana. Wraz z Posłem na Sejm RP Kazimierzem Gołojuchem kwiaty złożyli Rafał Czupryk Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego ds. Rodziny i ks. proboszcz Grzegorz Garbacz. W imieniu Powiatu Łańcuckiego wiązankę składali starosta łańcucki Adam Krzysztoń, przewodniczący rady Marek Uberman i sekretarz powiatu Robert Kochman. Reprezentując Miasto Łańcut kwiaty złożyli sekretarz miasta Jarosław Reczek i radny Michał Mac, w imieniu Muzeum-Zamek w Łańcucie dyrektor Wit Karol Wojtowicz. Kwiaty złożyli również trzej bracia Markowscy ze Stowarzyszenia Koło 10 Pułku Strzelców Konnych oraz Marcin Szylar z „Łańcuckiego Strzelca” Stowarzyszenia Przyjaciół Związku Strzeleckiego "Strzelec" Józefa Piłsudskiego. W uroczystości wzieli udział przedstawiciele Rycerzy Kolumba oraz poczet sztandarowy parafialnego oddziału Akcji Katolickiej przy kościele farnym w Łańcucie, któremu przewodniczył prezes Ryszard Kucha radny Rady Powiatu Łańcuckiego.
tekst Robert Kochman
zdjęcia Robert Kochman i Bernadetta Kochman