Zmiana numeru konta dla opłaty skarbowej

02-01-2020

W związku ze zmianą banku prowadzącego bankową obsługę budżetu Urzędu Miasta Łańcuta - od 1 stycznia 2020 r. - zmieniają się numery rachunków bankowych, w tym numer rachunku dochodów na który wpłacana jest opłata skarbowa.

OPŁATA SKARBOWA  - Nr rachunku  62 1020 4391 0000 6802 0195 3868