Zakupiono kolejną partię materiałów odblaskowych

16-12-2022

Po raz kolejny Starostwo Powiatowe w Łańcucie przekaże Komendzie Powiatowej Policji w Łańcucie znaki odblaskowe, przeznaczone do działań profilaktycznych. Odblaski zostały zakupione w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa  Obywateli Powiatu Łańcuckiego na lata 2022 - 2024”. Będą one wykorzystywane na realizację poszczególnych obszarów działania programu m.in. „Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania”, „Bezpieczeństwo w szkole” czy „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Znaki odblaskowe będą rozdawane zarówno podczas codziennych patroli, przy ujawnianiu wykroczeń pieszych, którzy nie posiadają takich elementów wymaganych przepisami ruchu drogowego, jak i podczas działań profilaktycznych, pogadanek i spotkań w lokalnych środowiskach.