XXXVIII sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

22-06-2018

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 21 czerwca 2018 r.w sprawie zwołania XXXVIII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. Nr 814)

zwołujęXXXVIII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

 

która odbędzie się 29 czerwca 2018 r. (piątek) o godz. 1400 w Bursie Szkolnej – Zespół Placówek Oświatowych w Łańcucie, przy ul. Armii Krajowej 51 D.

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łańcuckiego.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
 6. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 7. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 9. Sprawy różne.
 10. Informacja dotycząca nowo wybudowanej sali sportowej przy ZST w Łańcucie – zwiedzanie obiektu.
 11. Zakończenie.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Stanisław PANEK