XXIII Sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

25-01-2021

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 25 stycznia 2021 r.w sprawie zwołania XXIII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920)

zwołujęXXIII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

na dzień 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w Starostwie Powiatowym w Łańcucie ul. Mickiewicza 2 z zastosowaniem zdalnego trybu obradowania zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przedstawienie Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 przez Wojewodę Podkarpackiego oraz przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na realizację projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób powyżej 29 r.ż. pozostających bez pracy w powiecie łańcuckim (VII) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów oraz umieszczanie ich na parkingu strzeżonym.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Łańcut.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Centrum Kształcenia Zawodowego w Łańcucie w Zespole Szkół Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Łańcucie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Białobrzegi zadania publicznego polegającego na "letnim i zimowym utrzymaniu chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Białobrzegi z wyłączeniem remontów, modernizacji i budowy chodników".
 10. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 11. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

Marek UBERMAN