XLIII SESJA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

15-03-2023

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 15 marca 2023 r.w sprawie zwołania XLIII SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)

zwołujęXLIII SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 22 marca 2023 r. (środa) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Stan sanitarny Powiatu Łańcuckiego w roku 2022.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie do realizacji i zatwierdzenie projektu pod nazwą „Aktywizacja osób bezrobotnych z powiatu łańcuckiego (I)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań samorządu powiatowego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki PFRON na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Podkarpackiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Powiatu Łańcuckiego I kadencji.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/303/2022 z dnia 28 grudnia 2022r. Rady Powiatu Łańcuckiego w sprawie uchwała budżetowa na rok 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poręczenia kredytu dla Centrum Medycznego w Łańcucie sp. z o.o.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 14. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 15. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN