Wydłużono termin konsulatacji społecznych Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym

01-07-2021

Decyzją Ministra Infrastruktury konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym (aPZRP) zostały przedłużone o trzy miesiące, tj. do 22 września 2021 r.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami planów, dotępnymi: LINK DO PROJEKTÓW

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym aktualizowane są po raz pierwszy. Zebrano w nich najważniejsze działania dotyczące bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych terenów. Lista zawiera ponad 1100 pozycji zaplanowanych do realizacji na lata 2022-2027.

Przypominamy, że do 22 września 2021 r. można zgłaszać uwagi i wnioski do aktualizowanych dokumentów m.in. poprzez dostępny specjalny formularz LINK DO FORMULARZA

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych działań konsultacyjnych zostały zamieszczone na stronie LINK DO STRONY