Wsparcie finansowe dla kół gospodyń wiejskich w 2020 roku

28-05-2020

Zgodnie z nowelizacją ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która weszła w życie 27 maja (art. 35a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. (Dz.U.2020.932) zmieniającej nin. ustawę z dniem 27 maja 2020 r.) na wsparcie działalności kół w tym roku zostało przeznaczonych 40 milionów złotych. Pomoc finansowa dla kół gospodyń wiejskich ułatwi realizację ich zadań statutowych i wesprze lokalne społeczności.

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Pomoc finansowa jest przyznawana w drodze decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek złożony przez koło gospodyń wiejskich.

Przedmiotowy wniosek składa się do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego miejscowo ze względu na siedzibę koła gospodyń wiejskich, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W rejestrze znajduje się obecnie ponad 9 tysięcy kół, w tym 14 z Powiatu Łańcuckiego.
(zdjęcie ma charakter ilustracyjny, fot.arimr.gov.pl)