Wkrótce  I Międzynarodowy Kongres Edukacyjny: IT i Szachy

27-03-2018

25 kwietnia 2018 roku w G2A Arena, Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego odbędzie się I Międzynarodowy Kongres Edukacyjny: IT i Szachy. Tematyka Kongresu oscylować będzie wokół  konieczności oraz rzeczywistych możliwości wprowadzenia zmian w sposobie edukacji tak, by era cyfrowa stanowiła dla młodych ludzi szansę, a nie zagrożenie. Udział w debacie wezmą m. in. przedstawiciele instytucji związanych z kształceniem i wykorzystaniem kompetencji z zakresu programowania, analizy, syntezy oraz zrozumienia istoty algorytmu. Poruszone będzie również zagadnienie stale rosnącej roli Działów IT, które z roku na rok wywierają zasadniczy wpływ na coraz więcej obszarów funkcjonowania firm.

Kongres Edukacyjny adresowany jest do nauczycieli wszystkich typów szkół oraz nauczycieli akademickich, instruktorów i trenerów szachowych, dyrektorów szkół, przedstawicieli organów prowadzących oraz przedstawicieli firm z branży IT. Do udziału zapraszamy uczniów z Polski i krajów sąsiednich, przedstawicieli wyższych uczelni polskich i zagranicznych, zagraniczne związki szachowe, przedstawicieli branży informatycznej, branży nowych technologii, a także branży lotniczej i logistycznej. Kongres otworzy pojedynek polskich Arcymistrzów Szachowych plasujących się w czołówce światowej.

Równolegle do części kongresowej w G2A Arena odbywać się będzie Drużynowy Turniej Szachowy Szkół Podstawowych Klas I – VI.

Uczestnicy Kongresu otrzymają stosowne zaświadczenia o udziale sygnowane przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli. 
Udział w Kongresie jest NIEODPŁATNY.

Szczegóły znajdziesz na stronie http://kongresedukacyjny.pl/