V sesja Rady Powiatu Łańcuckiego

18-02-2019

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGOz dnia 14 lutego 2019 r.w sprawie zwołania V SESJI RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.))

 

 

zwołujęV SESJĘ RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO

 

która odbędzie się 25 lutego 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Łańcucie, przy ul. Mickiewicza 2 (I piętro).

 

Porządek obrad obejmuje:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej powiatu łańcuckiego za rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 1 w Łańcucie.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 2 w Łańcucie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przejęcia od Województwa Podkarpackiego zadania publicznego o charakterze regionalnym z zakresu edukacji publicznej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łańcuckiego.
 9. Informacja Starosty Łańcuckiego odnośnie prac Zarządu Powiatu Łańcuckiego w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu z poprzedniej sesji.
 10. Wnioski, oświadczenia i zapytania radnych.
 11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie.

 

PRZEWODNICZĄCY

Rady Powiatu Łańcuckiego

 

Marek UBERMAN