Uwaga! Zmiana organizacji ruchu.

08-07-2024

Zmiana Organizacji Ruchu - zamknięcie dla ruchu kołowego i pieszego odcinka drogi powiatowej nr 1270 R relacji Żołynia – Zmysłówka – (gr. powiatu) Grodzisko Dolne w miejscowości Żołynia w miejscu przebudowywanego mostu przez potok Żołynianka (Płytnica).

Na 10 lipca (środa) br. godz. 9.00 planowane jest (zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu) zamknięcie dla ruchu kołowego i pieszego odcinka drogi powiatowej nr 1270 R relacji Żołynia – Zmysłówka – (gr. powiatu) Grodzisko Dolne w miejscowości Żołynia w miejscu przebudowywanego mostu przez potok Żołynianka (Płytnica) oraz wyznaczenie i wprowadzenie tymczasowego objazdu (o długości około 9 km) następującymi drogami:

- odcinkiem drogi powiatowej nr 1515R (tj. ulicą Białobrzeską)

- odcinkiem DW nr 877 (tj. ulicą Mickiewicza)

- oraz drogami gminnymi nr 110006R Żołynia – Zakącie – Gwizdów i nr 110005R Biedaczów – Kopanie

Trasa objazdu zostanie wprowadzona w celu zachowania ciągłości ruchu drogowego dla zamkniętego miejscowo w/w odcinka drogi powiatowej.

Zamknięcie w/w odcinka drogi powiatowej ma umożliwić Wykonawcy zadania pn.: „PRZEBUDOWA MOSTU PRZEZ POTOK ŻOŁYNIANKA (PŁYTNICA) w MIEJSCOWOŚCI ŻOŁYNIA DOLNA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1270 R ŻOŁYNIA – ZMYSŁÓWKA – GRODZISKO DOLNE KM 0 + 108”  wykonanie wszystkich robót związanych z realizacją tego zadania.