Uwaga! Utrudnienia w ruchu na drodze powiatowej nr 1542R Albigowa - Sonina

29-06-2021

Wykonawca Robót na zadaniu pn: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1542 R Albigowa – Sonina” firma STRABAG Sp. z o.o. informuje, że w dniach 05-10.07.2021 oraz 12-13.07.2021 nastąpi (zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót) całkowite zamknięcie dla ruchu pojazdów odcinka drogi powiatowej nr 1542R relacji Albigowa - Sonina (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1544R do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 881) w celu wykonania robót bitumicznych. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych termin zamknięcia odcinka drogi może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.