Uwaga! Utrudnienia w ruchu.

23-04-2021

W związku wykonaniem robót polegających na wzmocnieniu mostu przez rzekę Starorzecze Wisłoka we wsi Czarna, w ciągu drogi powiatowej nr 1521R w km 0+051 wprowadza się do dnia 30 czerwca 2021 roku objazd zgodnie z załącznikiem graficznym.