UWAGA ! Utrudnienia na drodze.

04-10-2018

W związku z wykonywaniem zadania ; „Rozbudowa drogi  powiatowej nr 1521R Czarna – Wola Dalsza w km 0+007,12 – 1+231,92 mająca na celu poprawę dostępności komunikacyjnej do drogi wojewódzkiej nr 881” w okresie od  8 października do 15 listopada  2018 roku  utrudniony będzie dostęp i obowiązywać będzie objazd stosownie do załączonej grafiki.