UWAGA- SMOG

23-02-2021

Na podstawie informacji otrzymanej z Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - RWMŚ w Rzeszowie, informujemy o  ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, w dniu 23.02.2021 r. Spodziewane jest utrzymywanie się niekorzystnych warunków meteorologicznych na przeważającym obszarze regionu, a tym samym możliwy jest znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza.

Wdychanie tak zanieczyszczonego powietrza ma znaczący wpływ na nasze zdrowie, ponieważ powoduje choroby serca, układu krążenia, dróg oddechowych oraz raka płuc. Grupy społeczne szczególnie narażone na negatywne oddziaływanie pyłów zawieszonych PM10 to osoby starsze, dzieci oraz osoby mające problemy z sercem i układem oddechowym.  W związku z powyższym zachęcamy do śledzenia informacji o stanie jakości powietrza, dostępnych na stronie internetowej  TUTAJ