Spotkania konsultacyjne

26-07-2022

Lokalna Grupa Działania Ziemia Łańcucka zaprasza mieszkańców gmin: Rakszawa, Żołynia, Białobrzegi, Grodzisko Dolne, Łańcut na spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027