Rusza nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” Moduł I

01-04-2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż od dnia 1 kwietnia 2019 r. rusza nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” moduł I –likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową. Nabór wniosków w ramach modułu I trwa do 31 sierpnia 2019 r. 
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Moduł I programu obejmuje następujące zadania:
1.    Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
1.    Zadanie nr: 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
2.    Zadanie nr: 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
2.    Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
1.    Zadania nr: 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
2.    Zadanie nr: 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
3.    Zadanie nr: 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
3.    Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
1.    Zadanie nr: 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
2.    Zadanie nr: 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
3.    Zadanie nr: 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne;
4.    Zadanie nr: 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
4.    Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Szczegółowe informacje dotyczące zakresu udzielanej pomocy oraz adresatów programu  można uzyskać na stronie internetowej pod adresem http://pcpr-lancut.pl/aktywny-samorzad-2019/aktywny-samorzad-2019/ lub w siedzibie realizatora. 
Wnioski można pobrać w siedzibie Realizatora lub ze strony internetowej http://pcpr-lancut.pl/do-pobrania/
Składać wnioski można w siedzibie  Realizatora (pok. nr 8) lub przesłać listownie na  poniższy adres Realizatora. 
Realizator programu:    
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie    
adres:    37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/5 
tel.17 225 69 69
e-mail:pcprwlancut@poczta.onet.pl