Przedłużenie stopni alarmowych CHARLIE-CRP oraz BRAVO

01-09-2023

Prezes Rady Ministrów podpisał zarządzenia przedłużające do 30 listopada 2023 r. do godz. 23:59 na terenie całego kraju obowiązywanie:

  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 364 z dnia 31 sierpnia 2023 roku);
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 363 z dnia 31 sierpnia 2023 roku);
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 365 z dnia 31 sierpnia 2023 roku).

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO, drugi w czterostopniowej skali wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Pełna treść komunikatu na stronie RCB: Stopnie Alarmowe