Przebudowa drogi powiatowej. Zamknięcie drogi.

16-11-2020

Wykonawca robót na zadaniu pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1546 R Husów - Tarnawka - (gr. powiatu) Hadle Szklarskie od km 0+000 - 8+396” firma STRABAG Sp. z o.o. informuje, że w dniach 17-21.11.2020 nastąpi (zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót) całkowite zamknięcie dla ruchu pojazdów przebudowywanego odcinka drogi (od kościoła do pętli autobusowej) w celu wykonania robót bitumicznych.