Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łańcucie zaprasza na grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

19-11-2019

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łańcucie zaprasza na grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Chętnych rodziców prosimy o zgłaszanie się drogą telefoniczną,  e-mailową lub osobiście w sekretariacie PPP w Łańcucie.

Termin spotkania zostanie wyznaczony po zebraniu grupy.

Zajęcia koordynowane będą przez specjalistów pracujących w PPP w Łańcucie.

Celem  grupy wsparcia jest:

 • wymiana informacji rodziców na temat sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
 • zmniejszenie poczucia osamotnienia w problemach;
 • wymiana doświadczeń związanych z radościami i trudami sprawowania opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością;
 • wzajemne wspomaganie się w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, problemów terapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych;
 • w miarę potrzeb organizowanie spotkań ze specjalistami.

Zasady  działania grupy:

 • spotkania mają charakter nieformalnej grupy dyskusyjnej,
 • w spotkaniach biorą udział rodzice (bez dzieci),
 • w spotkaniach uczestniczą rodzice o podobnych doświadczeniach życiowych,
 • udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny,
 • działania grupy wsparcia podporządkowane są potrzebom członków grupy,
  a psycholog i pedagog pełnią w nich rolę konsultanta.

Miejsce spotkań: siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie, ul. Mickiewicza 3.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się telefonicznie 17 225 33 07 lub e-mail

PPP w Łańcucie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych rodziców!