Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łańcucie zaprasza

04-01-2019

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łańcucie organizuje grupę wsparcia rodziców dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie rodziców dzieci niepełnosprawnych na korzystanie ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łańcucie zaprasza chętne osoby do zapisów na pierwsze spotkanie grupy. 

Prosimy o zgłoszenie chęci udziału drogą telefoniczną, e-mailową lub osobiście w sekretariacie PPP w Łańcucie.

Planowany termin pierwszego spotkania to 23.01.2019 r. o godzinie 11.00.

Przewidywana wielkość grupy do 10 osób.

Zajęcia koordynowane będą przez specjalistów pracujących w PPP w Łańcucie.

Celem  grupy wsparcia jest:

wymiana informacji rodziców na temat sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

zmniejszenie poczucia osamotnienia w problemach;

wymiana doświadczeń związanych z radościami i trudami sprawowania opieki nad dziećmi z niepełnosprawnością;

wzajemne wspomaganie się w rozwiązywaniu sytuacji trudnych, problemów terapeutycznych, wychowawczych i edukacyjnych;

w miarę potrzeb organizowanie spotkań ze specjalistami.

Zasady  działania grupy:

  • spotkania mają charakter nieformalnej grupy dyskusyjnej,
  • w spotkaniach biorą udział rodzice (bez dzieci),
  • w spotkaniach uczestniczą rodzice o podobnych doświadczeniach życiowych,
  • udział w spotkaniach jest dobrowolny i bezpłatny,
  • działania grupy wsparcia podporządkowane są potrzebom członków grupy,
    a psycholog i pedagog pełnią w nich rolę konsultanta.

Miejsce spotkań: siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łańcucie, ul. Mickiewicza 3.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się telefonicznie 17 225 33 07 lub e-mail