Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje

06-04-2018

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o przeprowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy przyznania wsparcia dla rolników w ramach Poddziałania „ Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014-2020. Pomoc ta skierowana jest do mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, które zajmują się min. przetwórstwem, wytwarzaniem, przechowywaniem, magazynowaniem lub sprzedażą produktów rolnych. Lista rodzajów działalności, które objęte są takim wsparciem, obejmuje 25 pozycji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Pomoc można także otrzymać na przetwarzanie roślin na cele energetyczne.

Nabór wniosków rozpocznie się od 30 marca do 29 kwietnia 2018 roku.

 Szczegółowe informacje o zasadach pomocy udzielanej w ramach w.w poddziałania dostępne są na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.