Ogłoszenie PUP w Łańcucie

08-09-2022

  Powiatowy Urząd Pracy w Łańcucie zaprasza do współpracy w zakresie realizowanych programów aktywizacji osób bezrobotnych. Posiadamy obecnie środki Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach, których finansujemy m.in. staże, szkolenia indywidualne i grupowe, prace interwencyjne, refundacje kosztów wyposażenia/ doposażenia nowych stanowisk pracy oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej do kwoty 30 000,00 zł. Bezrobotnym do 30 roku życia oferujemy również bony na zasiedlenie do kwoty 10 000,00 zł.

  Zapraszamy do kontaktu osobistego z pracownikami merytorycznymi w siedzibie PUP w Łańcucie ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut lub telefonicznego pod numerem 17 225 91 31.

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo również na naszej stronie internetowej lancut.praca.gov.pl