OGŁOSZENIE Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie

16-03-2020

OGŁOSZENIE

Na podstawie § 8 ust. 2  w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433 z późn. zm.), decyzją Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie z dnia 16 marca 2020 r. - zadania wykonywane przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łańcucie w zakresie:

  1. Postępowań w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności / o wskazaniach do ulg i uprawnień;
  2. Wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność / stopień niepełnosprawności;
  3. Wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek;
  4. Przyjmowania skarg i wniosków;
  5. Wydawania zaświadczeń o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności.

- REALIZOWANE SĄ Z WYŁĄCZENIEM BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW-

Interesanci mogą kontaktować się z organem:

  1. korespondencyjnie na adres: 37-100 Łańcut, ul. Piłsudskiego 70/5
  2. e-mailowo na adres: pzolancut@op.pl
  3. telefonicznie: (17) 225 44 36, (17) 225 69 48