Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki gruntowej

19-11-2018

Przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, sala nr 10, w dniu 20 grudnia 2018 r. o godzinie  9.00.  Przedmiotem przetargu jest działka nr ew. 86/97, o pow. 810 m², cena wywoławcza 40 000 zł, wysokość wadium ustala się na 4000 zł. 

Cena wywoławcza jest ceną brutto. Działka objęta jest KW RZ 1A/00050156/7, dział III i IV księgi wieczystej bez wpisów - brak obciążeń. Nieruchomość przeznaczona jest w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę jednorodzinną.

Wadium należy wnieść do dnia 14.12.2018 r., na konto Starostwa Powiatowego, Bank Spółdzielczy w Łańcucie, nr konta: 95 9177 0008 2001 0002 9812 0009. Wadium osoby, która przetarg wygrała jest zaliczane na poczet ceny, w przypadku uchylenia się od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Wadia pozostałych uczestników przetargu są zwracane w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu. Uczestnicy przetargu proszeni są o przybycie wraz z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Łańcucie, nr tel. 17 225 01 56.