Ogłoszenie o przetargu

25-04-2023

Zarząd Powiatu Łańcuckiego ogłasza drugi przetarg na sprzedaż działek gruntowych, budowlanych , położonych w Wysokiej

Przetarg ustny, nieograniczony odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2, sala nr 10, w dniu 26 czerwca 2023 r. o godzinie  1200.

Przedmiotem przetargu są działki gruntowe o numerach ewidencyjnych: 392/13, o pow. 3890 m², 392/14, o pow. 1722 m², 392/15, o pow. 1512 m², 392/16, o pow. 1233 m², 392/17, o pow. 1689 m², 392/18, o pow. 1269 m², 392/19, o pow. 1443 m², 392/20, o pow. 1442 m², 392/21, o pow. 1438 m², 392/22, o pow. 1332 m², 392/23, o pow. 1646 m², 392/24, o pow. 1288 m², 392/25, o pow. 1387 m², 392/26, o pow. 1562 m², 392/27, o pow. 1570 m², 392/28, o pow. 1602 m², 392/29, o pow. 1559 m², 392/30, o pow. 1766 m², 392/31, o pow. 1456 m², 392/32, o pow. 1581 m², 392/33, o pow. 1558 m², 392/34, o pow. 1569 m², 392/35, o pow. 1856 m², 392/36, o pow. 1170 m², 392/37, o pow. 1169 m², 392/38, o pow. 1804 m², 392/39, o pow. 1712 m², 392/40, o pow. 1856 m²,392/41, o pow. 2281 m².

Cenę wywoławczą wyżej opisanych nieruchomości ustala się na 7 380 000 zł brutto. Wysokość wadium ustala się na  370 000 zł.

  Cena wywoławcza jest ceną brutto. Działki objęte są KW RZ 1A/00050411/3, dział III i IV księgi wieczystej bez wpisów - brak obciążeń. Nieruchomości objęte są planem zagospodarowania przestrzennego wprowadzonym uchwałą Rady Gminy Łańcut Nr IV/29/02 z dnia 30 grudnia 2002 r., W sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  terenów w miejscowości Wysoka i przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, z wyjątkiem działek nr 392/24 i 392/36 przeznaczonych pod dojazdy wewnętrzne.  

Wadium należy wnieść do dnia 22.06.2023 r., na konto Starostwa Powiatowego, Bank Spółdzielczy w Łańcucie, nr konta: 95 9177 0008 2001 0002 9812 0009. Wadium osoby, która przetarg wygrała jest zaliczane na poczet ceny, w przypadku uchylenia się od podpisania aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi. Wadia pozostałych uczestników przetargu są zwracane w ciągu trzech dni od zakończenia przetargu. Uczestnicy przetargu proszeni są o przybycie na przetarg wraz z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium.

Osoba działająca w imieniu osób prawnych oraz osób fizycznych  jest zobowiązana przedstawić stosowny dokument potwierdzający pełnomocnictwo.   

Szczegółowych informacji udziela Wydział Administracyjno-Gospodarczy Starostwa Powiatowego w Łańcucie, nr tel. 17 225 0156    

Pliki do pobrania